Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/53/1009853/redirishdream.eu/public_html/povezava.php on line 5 www.IrskiSeter.si
 
 
     
  IRSKI SETER  
  VZREDITELJI  
  LEGLA  
  HRANA  
     
  RAZSTAVE  
  GALERIJE  
  E-MAIL  
     
   
 
Umetniki opisujejo irskega setra kot najlep¹ega izmed vseh psov.


Archi na Srednjem vrhu nad Martuljkom

Ta pes s svojo bogato, svileno rdeèo dlako, dolgimi u¹esi, milim izrazom in kraljevsko dr¾o povsod kamor gre privlaèi poglede.

Skladno z njegovo zunanjostjo je znaèaj irskega setra veselja¹ki, igriv in ljubeè. Vsakdo, ki je imel prilo¾nost spremljati odra¹èanje mladega irskega setra natanèno ve, kaj je pravi izraz za razposajeno naravo. Je nagajiv in neodvisen, pameten in svojeglav, nestrpen, èe ¾eli kaj narediti in neomajen, kadar se odloèi bodisi za lovski pohodali za krajo malega zaklada iz sobe ali predala. Njegov lovski nagon je moèan.

Pasma u¾iva odlièen ugled kot zaupanja vreden dru¾abnik v igri in tekmovanju. Irski seter psihieno in fizièno odra¹èa poèasi. Dolgo èasa ostane mladièek, svoj vesel znaèaj pa ohrani za vedno. Nekateri menijo, da je setre te¾ko vzgajati, vendar to ne dr¾i. Irski seter je zelo pameten, vèasih celo pametnej¹i od lastnika, zato je potrebno imeti pri vzgoji veliko potrpljenja in skrbnosti. Nauèene stvari nikoli ne pozabi, kar zahteva od lastnika, da vzgaja ku¾ka z ljubeznijo in predanostjo, nikoli na silo ali brezsrèno.

Archi na obre3ju Bohinjskega jezera
Pasma je po naravi èista in pedantna, zato se bo mladièek hitro udomèeil, èe mu nudimo
mo¾nost, da gre ven v rednih intervalih. Rad je z ljudmi in navadil se bo tudi na vo¾njo z avtom,¹e posebej, èe se bo poèutil udobno in varno. Pasma sicer ni agresivna, precej energièno
pa naznani prihod vsakega obiskovalca in svojega lastnika za¹èiti pred nevarnostjo.


Tudi v avtomobilu mi je zelo v1eeOsnovni pogoj, èe hoèemo imeti irskega setra je, da imamo dovolj èasa in mo¾nosti za pogoste sprehode in vadbo. To je visoko energetska pasma, ki potrebuje dovolj velik prostor za tekanje in igro. Kar je najpomembnej¹i dejavnik pri vzreji sreènega in zdravega psa. Vadba pa ne pomeni, da psa samega izpustimo ven in mu dovolimo prosto tekanje naokoli. Irski setri bodo namreè sledili svojemu nagonu in vsaj dokler so ¹e mladi, pri nekaterih pa sploh nikoli ni zagotovila, da se bodo vrnili k svojemu lastniku.

Prevod iz strani Ameri¹kega kluba IS:Irish Setter Club of America

FCI standard za IRSKE SETRE

Zgodovina Irskih setrov

Zgodovina vzreje Irskih setrov v Sloveniji